ටැග

Tourmaline

ෂර්ල්

ෂෝර්ල්

Schorl ටර්මිනානයෙහි වඩාත් බහුලව දක්නට ලැබෙන සත්ව විශේෂය වන්නේ ස්කෝල්, සෝඩියම් යකඩ අන්තිමයාය. 95% හෝ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දර්ශනීයයි

ඉන්ඩියාකෝයිට්

ඉන්දිකොලයිට් ඉන්දිකොලයිට් යනු ටර්මාලයින් කණ්ඩායමේ නිල් පැහැයට හුරු හරිත ප්රභේදයට දුර්ලභ ලා නිල් පැහැයකි. එහි නම ඉන්දigo වර්ණයෙන් ආවේ ....
වැඩිදුර කියවන්න
tourmaline

Tourmaline

ටැග්
ටර්මාලීන් ටර්මාල්ලයින් යනු ස්ඵටික ෙබෝෙරෝන් සිලිකේට ඛනිජයකි. සමහර මූලද්රව්යයන් වන්නේ ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම් හෝ පොටෑසියම් ය. වර්ගීකරණය ...
වැඩිදුර කියවන්න
පැටවාගේ ටර්මාලීන්

කැට්ගේ ඇස් ටර්මාලීන්

කැට්ගේ ඇටුමුටින් ටර්මාලීන් ටර්මාලීන් ටර්මමානය යනු ස්ඵටික ෙබෝෙරෝන් සිලිකේට ඛනිජයකි. ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම්, හෝ ...
වැඩිදුර කියවන්න
පායාබා ටර්මිනානය

පැරාබෑවාමලීන්

පැරාබා ෂර්මාලයින් බ්රසීලයේ තුම්මලේන්හි සෑම වර්ණයකම පාහේ දක්නට ලැබේ. විශේෂයෙන්ම මිනිස් ජෙරාස් සහ බයියාහි බ්රසීල ප්රාන්තවල ....
වැඩිදුර කියවන්න
රැබල් ලිට්ල්

රුබිටල්

රුබෙලිට් රුවල්බෙල්ට් රුවල් හෝ රෝස පැහැයෙන් යුත් රතු පැහැති රබර් වර්ගයකි. එල්බායිට් එල්බායිට් යනු සෝඩියම්, ලිතියම්, ඇලුමිනියම් බෝසිලයිටේට් වේ. එම...
වැඩිදුර කියවන්න
කොමඩිය ටර්මලීනය

කොමඩු

උදරීය චිකිත්සාව උර්මමාලින් ස්ඵටික ෙබෝෙරෝන් සිලිකේට ඛනිජයකි. සමහර මූලද්රව්යයන් වන්නේ ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම් හෝ පොටෑසියම් ය. එම...
වැඩිදුර කියවන්න
කළු ටර්මල්යින්

බ්ලූ ටුවමැමින්

ටැග් ,
කළු ටර්මාලීන් උර්මමාලින් යනු ස්ඵටික බෝරෝන් සිලිකේට ඛනිජයකි. සමහර මූලද්රව්යයන් වන්නේ ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම් හෝ පොටෑසියම් ය. ටර්මාලේන් ...
වැඩිදුර කියවන්න
වර්ණ වෙනස් ක්රෝම් Tourmaline

වර්ණ වෙනස් ක්රෝම් Tourmaline

වර්ණ වෙනස් කිරීම ක්‍රෝම් ටුවර්මලයින් ටුවර්මලයින් යනු ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම් හෝ ... වැනි මූලද්‍රව්‍ය සමඟ සංයුක්ත වූ ස් stal ටිකරූපී බෝරෝන් සිලිකේට් ඛනිජයකි.
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!