ටැග

Tourmaline

වර්ඩලයිට් 

වර්ඩලයිට්

වර්ඩලයිට් වර්ඩලයිට් මැණික් යනු හරිත ටුවර්මැලයින් ය. අපි කරාබු, මුදු, මාල, බ්රේස්ලට් හෝ පෙන්ඩන්ට් ලෙස වර්ඩලයිට් මැණික් කට්ටලයක් සමඟ අභිරුචි ආභරණ සාදන්නෙමු ....
වැඩිදුර කියවන්න
ෂර්ල් 

ෂෝර්ල්

Schorl ටර්මිනානයෙහි වඩාත් බහුලව දක්නට ලැබෙන සත්ව විශේෂය වන්නේ ස්කෝල්, සෝඩියම් යකඩ අන්තිමයාය. 95% හෝ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දර්ශනීයයි  

ඉන්ඩියාකෝයිට්

ඉන්දිකොලයිට් ඉන්දිකොලයිට් යනු ටර්මාලයින් කණ්ඩායමේ නිල් පැහැයට හුරු හරිත ප්රභේදයට දුර්ලභ ලා නිල් පැහැයකි. එහි නම ඉන්දigo වර්ණයෙන් ආවේ ....
වැඩිදුර කියවන්න
tourmaline 

Tourmaline

ටැග්
ටුවර්මලයින් අපි මාලය, මුද්ද, කරාබු, බ්රේස්ලට් හෝ පෙන්ඩන්ට් වැනි වර්ණ ටුවර්මලයින් මැණික් හෝ එල්බයිට් ගල් වලින් අභිරුචි ආභරණ සාදන්නෙමු. ටුවර්මලයින් යනු ...
වැඩිදුර කියවන්න
පැටවාගේ ටර්මාලීන්  

බළලාගේ ඇස ටුවර්මලයින්

බළලුන්ගේ අක්ෂි ටුවර්මලයින් ටුවර්මැලයින් ටුවර්මලයින් යනු ස් stal ටිකරූපී බෝරෝන් සිලිකේට් ඛනිජයකි. ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම්, හෝ ...
වැඩිදුර කියවන්න
පායාබා ටර්මිනානය  

පැරාබෑවාමලීන්

පැරාබා ෂර්මාලයින් බ්රසීලයේ තුම්මලේන්හි සෑම වර්ණයකම පාහේ දක්නට ලැබේ. විශේෂයෙන්ම මිනිස් ජෙරාස් සහ බයියාහි බ්රසීල ප්රාන්තවල ....
වැඩිදුර කියවන්න
රැබල් ලිට්ල්  

රුබිටල්

රුබෙලිට් රුවල්බෙල්ට් රුවල් හෝ රෝස පැහැයෙන් යුත් රතු පැහැති රබර් වර්ගයකි. එල්බායිට් එල්බායිට් යනු සෝඩියම්, ලිතියම්, ඇලුමිනියම් බෝසිලයිටේට් වේ. එම...
වැඩිදුර කියවන්න
කොමඩිය ටර්මලීනය  

කොමඩු

උදරීය චිකිත්සාව උර්මමාලින් ස්ඵටික ෙබෝෙරෝන් සිලිකේට ඛනිජයකි. සමහර මූලද්රව්යයන් වන්නේ ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම් හෝ පොටෑසියම් ය. එම...
වැඩිදුර කියවන්න
කළු ටර්මල්යින්  

බ්ලූ ටුවමැමින්

ටැග් ,
කළු ටර්මාලීන් උර්මමාලින් යනු ස්ඵටික බෝරෝන් සිලිකේට ඛනිජයකි. සමහර මූලද්රව්යයන් වන්නේ ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම් හෝ පොටෑසියම් ය. ටර්මාලේන් ...
වැඩිදුර කියවන්න
වර්ණ වෙනස් ක්රෝම් Tourmaline  

වර්ණ වෙනස් කිරීම ක්‍රෝම් ටුවර්මැලයින්

වර්ණ වෙනස් කිරීම ක්‍රෝම් ටුවර්මැලයින් ටුවර්මලයින් යනු ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම් හෝ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!