ටැග

chalcedony

මිදි අග්ගිස්

මිදි අග්ගිස්

මිදි අගේට් යනු මිදි අගේට් යනු වෙළඳ නාමයයි, මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම බොට්‍රියෝයිඩ් චල්සෙඩෝනි ය. බොට්‍රොයිඩල් යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ වටකුරු කුඩා ගෝලාකාර හැඩැති ස් st ටික ඇති ...
වැඩිදුර කියවන්න
chrysoprase

Chrysoprase

ටැග් ,
Chrysoprase video chrysoprase ගල් අර්ථය. ස්වර්ණාභරණ සඳහා ක්‍රයිසොප්‍රේස් කාබොකොන් මැණික් ගල් බොහෝ විට භාවිතා වේ: මුද්ද, මාලය, කරාබු, පබළු, බ්‍රේස්ලට්, පෙන්ඩන්ට්. හරිත අජේට් ක්‍රිසෝප්‍රේස්, ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!