ටැග

කැට් ඇසේ

පූසාගේ අක්ෂි පඩිපෙළ

පූසාගේ අක්ෂි පඩිපෙළ

බළලුන්ගේ අක්ෂි තෝපස් ටෝපාස් ඉතා සුලභ මැණික් ගලක් වන නමුත් බළලුන්ගේ අක්ෂි තෝපස් දුර්ලභ වේ. ප්‍රධාන ප්‍රභවයන් දෙක වන්නේ බුරුමය (මියන්මාරය) ...
වැඩිදුර කියවන්න
පැටවාගේ ඇසේ කෝනර්පෙපයින්

Cat's eye kornerupine

Cat's eye kornerupine Cat's eye kornerupine ද හැඳින්වෙන්නේ Prismatine ලෙසිනි. 2 (Al, Fe4 +) 3 (SiO6, BO4) 4 (O, OH) 5 (Mg, Fe2 +) රතු වර්ණයකි. එය ස්ඵටිකයි ...
වැඩිදුර කියවන්න
පැටවාගේ ඩැන්බුරයිට්

කැට්ගේ ඇස ඩෙන්බුරයිට්

Cat's eye danburite Danburite CaB2 (SiO4) 2 හි රසායනික සූත්රයකින් කැල්සියම් බෝරෝන් සිලිකන් ඛනිජයකි. එහි නම ඩැනීබී, කනෙක්ටිකට්, ...
වැඩිදුර කියවන්න
පැටවාගේ ඇකේ්රමයින්

කැට් ගේ ඇක්මැමැරේන්

Cat's eye akquamarine Cat's eye akquamarine නිල් හෝ සියුම් බෙරිල් වර්ගයකි. එය බහුලව දක්නට ලැබෙන ප්රදේශ වල දක්නට ලැබේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
පැටවුන්ගේ ඇස් පෑස්සෝටයිට්

බළලාගේ ඇස පෙසොට්ටයිට්

බළලුන්ගේ ඇස pezzottaite Pezzottaite, රාස්ප්බෙරිල් හෝ රාස්ප්බෙරි බෙරිල් යන නමින් අලෙවි කෙරේ. එය අලුතින් ඛනිජ විශේෂයකි. මාව මුලින්ම හඳුනාගත්තා ...
වැඩිදුර කියවන්න
පැටවාගේ ඇසේ chrysoberyl

කැට්ගේ ඇස් chrysoberyl

Cat's eye chrysoberyl Chrysoberyl ඛනිජ හෝ මැණික් හෝරිස්බොරියල් යනු බෙරිලියම් වල ඇලුමීටේට් වන BeAl2O4 සමීකරණය සමඟිනි. Chrysoberyl යන නම ...
වැඩිදුර කියවන්න
ඩොට්පෝස්ගේ ඇස

Cat's eye diaspore

ඩේස්පෝරයිට් ලෙස හැඳින්වෙන ඩයස්පෝර් ඩයස්පෝරයේ ඩේස්පෝර් ඩයස්පෝරය ද ඩේස්පෝරයිට් ලෙසද හැඳින්වෙයි. එය ඇල්ෆෙලයිට්, කයිසයිටයිට් හෝ ටැනාටාරයිට් යනු ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් හයිඩ්රොක්සයිඩ් ඛනිජය, α-AlO (OH), ස්ඵෝටේෂන් කිරීමයි.
වැඩිදුර කියවන්න
පැටවාගේ ටර්මාලීන්

කැට්ගේ ඇස් ටර්මාලීන්

කැට්ගේ ඇටුමුටින් ටර්මාලීන් ටර්මාලීන් ටර්මමානය යනු ස්ඵටික ෙබෝෙරෝන් සිලිකේට ඛනිජයකි. ඇලුමිනියම්, යකඩ, මැග්නීසියම්, සෝඩියම්, ලිතියම්, හෝ ...
වැඩිදුර කියවන්න
බළලාගේ අක්ෂි ඔපල්

බළලාගේ අක්ෂි ඔපල්

බළලුන්ගේ අක්ෂි ඔපල් යනු බළලෙකුගේ අක්ෂි ඔපල් යනු බළලෙකුගේ අක්ෂි ආචරණය සහිත ඔපල් ය.
වැඩිදුර කියවන්න
බළලාගේ ඇස් සඳකඩ පහණ

කැට් ගේ ඇස් සඳකඩ නහය

බළලුන්ගේ අක්ෂි සඳකඩ පහණ සෝඩ් පොටෑසියම් ඇලුමිනියම් සිලිකේට් වන අතර එය ෆෙල්ඩ්ස්පාර් කණ්ඩායමට අයත් වේ. එහි නම පැමිණියේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!