ටැග

දියමන්ති

ෂැම්පේන් දියමන්ති

ෂැම්පේන් දියමන්ති

ෂැම්පේන් දියමන්ති ෂැම්පේන් දියමන්තිය ආභරණවල වැඩිපුරම භාවිතා කරන දියමන්ති වලින් එකක් වන අතර එය බොහෝ විට සවිකර ඇත්තේ මුද්ද, ස්ටූඩ් කරාබු, බ්රේස්ලට්, ...
වැඩිදුර කියවන්න
දියමන්ති දියමන්ති

හර්කියර් දියමන්ති

හර්කිමර් දියමන්ති හර්කිමර් දියමන්ති ද්වි-අවසන් වූ ක්වාර්ට්ස් ස්ඵටිකයන් නිව් යෝර්ක්හි සහ හර්කිමීර් ප්රාන්තය තුල ඩොලේටෝනයේ හා අවට ප්රදේශවලින් සොයාගෙන ඇත.
වැඩිදුර කියවන්න
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!