මැණික් ඔප්ෂන් සංසිද්ධි යනු කුමක්ද?

මැණික් ප්රකාශ දෘෂ්ය සංසිද්ධි

මැණික් අක්ෂි සංසිද්ධි සංසිද්ධිය, මැණික් ආලේපන ස්ඵටික ව්යුහය සමඟ ආලෝකය එකිනෙකට සම්බන්ධ වන ආකාරයෙන් ප්රතිඵල ලැබේ. මෙම අන්තර්ක්රියා හෝ මැදිහත්වීම ආලෝක විසිරීම, පරාවර්තනය, වර්තන, වර්ණාවලි, අවශෝෂණ හෝ සම්ෙපේෂණය ආකාරයෙන් විය හැකිය.

ශුන්යතාවය

Adularescence is a blue sheen phenomenon reflecting on the domed cabochon surface of Moonstone. The phenomenon of shimmer comes from the interaction of light with layer of little “albite” crystals in moonstones. The thickness of layer of these tiny crystals determine the quality of blue shimmer. Thinner the layer, better the blue flash. This usually appears as a billowy light effect. Moonstone is orthoclase feldspars, another name is “selenite”. Romans called it Astrion.

Asterism

මැණික් කටුවලට බොහෝ විට ගුණාත්මයෙන් අඩු ගුණාත්මකභාවයකින් යුතු කැබෝකෝන් හැඩය කපා හැරීමට තීරණය කරයි. මෙම මැණික් ගල් හා ගල් කැබැන්කන් මතුපිටට වැටෙන විට තරු වලට සමාන කිරණ නිපදවයි. 4 කිරණ සහ 6 රේ තරු සාමාන්යයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ. මෙය සිදු වන්නේ ස්ඵටිකයේ ඇතුළත හෝ සිල්ක් වැනි එක් අක්ෂයකට වඩා වැඩි වූ ඉඳිකටුවක දිශාවයි.

Chatoyancy

From the french name “Chat” mean cat. Chatoyancy refers to a phenomenon akin to opening and shutting of cat’s eye. We can observe in chrysoberyl cat’s eye gem with great clarity. Cat eye gems have a single sharp band, sometimes two or three bands, running across the domed cabochon surface. Cat’s eye gemstones in cabochon shape are cut highlight chatoyancy. The straight needles of the crystal structure of the stone are perpendicular to the phenomena. So when light falls on it, the sharp band can be seen. In the best cases, the chatoyant Chrysoberyl cats eye visually separates the surface into two halves. We can see a milk and honey effect when the stone move under light.

Iridescence

Iridescence යනු ගෝනියාක්රීම්වාදය ලෙසද හැඳින්වෙයි, ද්රව්යයේ මතුපිට පෙනුමේ වෙනස්වීම් බැලීමේ කෝණය ලෙස වර්ණ කිහිපයක් දර්ශණය වන ප්රපංචයකි. එය පරෙවියෙකුගේ ගෙළක් තුලට පෙනෙන සේ පෙනිය හැකි අතර සබන් බුබුලු, සමනලුන්ගේ පියාපත්, මුතු මුතු ආදිය ආදිය. මතුපිට හා විශාල අන්තරාල අවකාශය අන්තරායට සහ පෘෂ්ඨයේ විවිධ වර්ණවලින් ප්රතිබිම්බනය වීම මගින් ආලෝකය ලබා දෙයි. දෘෂ්ය ප්රයෝගය. මැදිහත් වීමෙන් ඒකාබද්ධව ප්රතිඵල නාට්යමය වේ. ස්වභාවික මුතු ඇටය වර්ණවත්වන විට එහි වර්ණයෙන් බොහෝ සෙයින් වෙනස් වේ. ටාහිටියානු මුතු ඇටය විශාල ඉරි තැටියක් ප්රදර්ශනය කරයි.

වර්ණ ක්රීඩා කිරීම

The wonderful gem called opal displays a beautiful color. The fire opals from Lightening Ridge, Australia (showing shifting patches of luminous spectral colors against black) are famous for this phenomenon. While this play of color is a type of iridescence, almost all gemstone dealers call it wrongly “fire”. Fire is a gemological term, It’s the dispersion of the light reflect in gemstones. It’s typically visible in a diamond. It is a simple dispersion of light. In case of opals it isn’t dispersion and hence, it’s wrond to use the word “fire”.

වර්ණ වෙනස් කිරීම

The best example of color change is alexandrite. These gems and stones appear very different in incandescent light compared to natural day light. This is largely due to the gems chemical composition as well as strong selective absorption. The alexandrite appears green in daylight and also appears red in incandescent light. Sapphire, also tourmaline, alexandrite and other stones can aslo show a color change.

Labradorescence

ලාඩ්රෝඩ්රෝසෙස්සන් යනු අයිස්වල සංයුතියකි, නමුත් අතිශය දිශානුගත වන්නේ ස්ඵටික සමීප වීම නිසාය. අපට ලැඩ්රොරේට් මැණික් ගල් සොයාගත හැකියි.

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!