පුවත්

හෝප් ඩයමන්ඩ්

හෝප් ඩයමන්ඩ් යනු කැරට් 45.52 නිල් දියමන්තියකි. මේ දක්වා සොයාගෙන ඇති විශාලතම නිල් දියමන්ති. බලාපොරොත්තුව යනු 1824 සිට එය අයිති කර ගත් පවුලේ නමයි. එය “බ්ලූ ඩි ප්‍රංශයේ” දියමන්ති පුනරාවර්තනයකි. 1792 දී ඔටුන්න සොරකම් කරන ලදී. එය ඉන්දියාවේ කැණීම් කරන ලදී. එම...
වැඩිදුර කියවන්න

මොගොක් ගමන, මියන්මාරය

මියන්මාරයේ මොගොක් චාරිකාව - මොගොක් හෝටලය - මොගොක් බුරුම රූබි මොගොක් ගමන, මියන්මාරය මැන්ඩලේ ගුවන් තොටුපළට පැමිණ පැය 7 ක ගමනක් සඳහා මොගොක් දෙසට යන්න. මුරපොලෙහි අනිවාර්ය නැවතුම, පළාතට ඇතුළුවීමට දෙවන “වීසා බලපත්‍රයක්” අවශ්‍ය වේ. (වීසා බලපත්‍රයක් නොව විශේෂ අවසරයක්) මොගොක් හෝටලය –...
වැඩිදුර කියවන්න

ස්වර්ණාභරණ අලෙවිය සබරා ඇන්කෝර් රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා හි

සබරා ඇන්කෝර් රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා එම්එස් අයිට් හි ස්වර්ණාභරණ අලෙවිය පිළිබඳ පුහුණුව අපගේ ස්වර්ණාභරණ විකිණීම සඳහා සබරා ඇන්කෝර් රිසෝර්ට් ඇන්ඩ් ස්පා හි පිළිගැනීමේ සහ කළමනාකරුවන් පුහුණු කරයි. මේ සියල්ල කාම්බෝජයේ ස්වාභාවික මැණික් ගල් වලින් පමණක් සකසා ඇත.

වියට්නාම ජාතික රූපවාහිනියේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්

වියට්නාම ජාතික රූපවාහිනිය විසින් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී වියට්නාම ජාතික මැණික් වෙළඳාම හා පතල් කර්මාන්තය පිළිබඳ වියට්නාම ජාතික රූපවාහිනී ආයතනය විසින් ලූක් යෙන් දී සම්මුඛ සාකච්ඡාවට ලක් කරන ලදී. VTV1 සහ VTV3 යන දිනවල විකාශනය පැවැත්වීමට නියමිතය.
දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!