ජනවාරි උපන් ගල

ප්රකස්තාවක් පුරාණ හා නූතන ලැයිස්තු වලට අනුව ජනවාරි උපත් ගල් වර්ණය වේ.

උපත් ගල් | ජනවාරි | පෙබරවාරි | මාර්තු | අප්රේල් | මැයි | ජූනි | ජුලි | අගෝස්තු | සැප්තැම්බර් | ඔක්තෝබර් | නොවැම්බර් | දෙසැම්බර්

ජනවාරි උපන් ගල

ජනවාරි උපත් ගලෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

උපත් ගලක් යනු ජනවාරි මාසයේ උපන් මාසය හා සම්බන්ධ මැණික් වර්ගයකි: ප්රකස්තාවක්. එය ආරක්ෂාවේ සංකේතයකි. සංචාරයක් අතරතුර එය පැළඳ සිටින තැනැත්තාට ආරක්ෂිතව තබා ගත හැකිය.

ප්රකස්තාවක්

ප්රකස්තාවක්, ජාන්ගේ උපන් ගල, සියලු දේදුන්නෙහි වර්ණ හාරා ඇත. එම ප්රකස්තාවක් පවුල යනු මැණික් ලෝකයේ වඩාත්ම සංකීර්ණ එකකි. එය තනි විශේෂයක් නොව විශේෂ හා ප්‍රභේද කිහිපයකින් සමන්විත වේ. රතු පමණි pyrope garnet ජනවාරි උපත් ගල ලෙස සැලකේ.

ජනවාරි උපත් ගල් වර්ණය කුමක්ද?

ප්රකස්තාවක් වර්ණය සමඟ බහුලව සම්බන්ධ වේ රතු, මෙම මැණික් ගල් ඕනෑම වර්ණයකින් සොයාගත හැකි අතර සියලු වර්ගවල ආභරණ සඳහා ජනප්‍රිය තේරීම් වේ.
එය ගැඹුරු, තද, පොහොසත් රතු සිට තරමක් දම් පාටයි රතු.
රතු තැඹිලි සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ වයලට් අසල ආලෝකයේ දෘශ්‍ය වර්ණාවලියේ අවසානයේ වර්ණය වේ.

ජනවාරි උපත් ගල් කොහෙන්ද?

පයිෙරොප් වල මුල් තැන්පතු ප්රකස්තාවක් චෙක් ජනරජයේ බොහීමියාවේ. මෙම ප්‍රභවයන් වඩාත් historical තිහාසික හා පසුව ප්‍රායෝගික වන අතර අද වන විට එතරම් තොරතුරු ලැබෙන්නේ නැත. ප්‍රධාන පයිරෝප් නිධි මොසැම්බික්, ටැන්සානියාව, කෙන්යාව, දකුණු අප්‍රිකාව, ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව, චීනය සහ එක්සත් ජනපදය (ඇරිසෝනා සහ උතුරු කැරොලිනා) ය.

ජනවාරි උපත් ගල් ආභරණ යනු කුමක්ද?

අපි ගාර්නට් මුදු, වළලු, කරාබු, මාල සහ තවත් දේ විකුණන්නෙමු.
ප්රකස්තාවක් මැණික් ආභරණ ගැඹුරු සහ සුන්දර රතු පැහැයක් බබළයි. ජනවාරි ප්රකස්තාවක් ආශාව, වාසනාව සහ පෙළඹවීම පිළිබඳ සං sign ාවකි.

ජනවාරි උපන් ගල සොයාගත හැක්කේ කොතැනින්ද?

නියමයි අපේ වෙළඳසැලේ රතු ගාර්නෙට් විකිණීමට ඇත

සංකේතවාදය සහ අර්ථය

පයිරෝප් ප්රකස්තාවක් චිත්තවේගීයව කාංසාව සමනය කරන අතර සංයුක්තතාවය, ධෛර්යය සහ විඳදරාගැනීම ප්‍රවර්ධනය කරයි. එය සමස්ත මනෝභාවය සැහැල්ලු කරයි. එය පාදම සහ ඔටුනු චක්‍ර ආරක්ෂා කරන අතර හදවත හා නළල චක්‍ර ද සමතුලිත කරයි. පයිරෝප් ගාර්නෙට් උණුසුම හා මෘදු බව උත්තේජනය කරයි, ස්වයං නිර්මාණාත්මක බලවේග ඒකාබද්ධ කරයි.

ජනවාරි උපත් ගල් වල රාශි චක්‍ර මොනවාද?

මකර සහ ඇක්වාරියස් ගල් යන දෙකම ජන් උපත් ගල් වේ
ඔබ මකරා හෝ ඇක්වාරියස් කුමක් වුවත්. ප්රකස්තාවක් ජනවාරි 1 සිට 31 දක්වා ගල වේ.

දවස ජ්යෙතිෂය උපන් මාසයට
ජනවාරි 1 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 2 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 3 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 4 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 5 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 6 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 7 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 8 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 9 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 10 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 11 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 12 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 13 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 14 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 15 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 16 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 17 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 18 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 19 මකරෙක් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 20 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 21 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 22 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 23 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 24 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 25 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 26 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 27 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 28 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 29 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 30 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්
ජනවාරි 31 ඇකේරිස් ප්රකස්තාවක්

අපේ සාප්පුව තුළ ස්වාභාවික ගාර්නට් මිලදී ගන්න

දෝෂය: අන්තර්ගත ආරක්ෂා කර ඇත !!